Takaisin tiedotuksia sivulle
 
Kurssimatka Tampereelle 30.31.8.2012

Torstai 30.8.

 
Etelästä ja pohjoisesta saapuvat junat jättivät Tampereen asemalle lukuisan joukon kurssiveljiä kello kymmenen tienoilla torstaina 30.8. Omalla autolla saapuneet olivat tuolloin jo jättäneet autonsa Hotelli Rosendahlin piha-alueelle ja Tampereen Liikennelaitoksen nivelbussi hoiti eri suunnilta saapuneiden joukkojen yhdistämisen ja kuljetuksen edelleen Tampereen Suomalaiselle Klubille. Ajan säästämiseksi oli järjestelyissä päädytty siihen, että Maavoimien Materiaalilaitosta ja sen toimintaan kiinteästi liittyvää Millog Oy:tä selostavat esitykset kuunnellaan samassa paikassa, missä voidaan nauttia lounas. Tampereen Suomalaisen Klubin iso sali oli juuri riittävän iso ryhmäämme varten ja tarjosi myös riittävän teknillisen valmiuden esitysten pitäjille.
 

Materiaalilaitoksen puolesta meidät toivotti tervetulleeksi tutustumaan laitoksen toimintaan everstiluutnantti Ville Pouttu. Hän selosti seikkaperäisesti maavoimien materiaalihuollon nykyiset toimintatavat ja – mahdollisuudet sekä ajankohtaisen puolustusvoimauudistuksen vaikutukset maavoimien ja osittain myös ilmavoimien materiaalihuoltoon. Näitä asioita koskevien tietojen päivityksemme olivat sen verran vanhentuneita, että kysyttävää olisi riittänyt huomattavasti enemmän kuin mihin aikataulu antoi mahdollisuuden.

 
 
Evl Ville Pouttu   Myyntijohtaja Kimmo Myllyoja
 

Millog Oy:stä myyntijohtaja Kimmo Myllyoja kertoi puolestaan miten tietyt materiaalihuollon toiminnot, kuten kuljetusvälineiden ja asejärjestelmien kunnossapito, on puolustusvoimista ulkoistettu yksityiseen yhtiöön, jonka enemmistöomistus on valtiolla. Kysyttävää olisi riittänyt tästäkin aiheesta, mutta aikataulu vaati nauttimaan Klubin tarjoileman lounaan varsin nopeasti päästäksemme lähtemään Kalkun varikolle katsomaan miten aikaisemmin nimellä Kuljetusvälinevarikko tunnettu yksikkö toimii. Tampereen liikennelaitoksen bussi oli paikalla sovitun ajan mukaan ja matkamme jatkui Kalkun varikolle. Kuljetuksissa oli kustannussyistä päädytty käyttämään paikallista liikennelaitosta, sillä muuten olisi tarvittu kaksi bussia, joille olisi tullut varsin pitkiä odotusaikoja, joilta tällä järjestelyllä vältyttiin. Varjopuolena oli suuri seisomapaikkojen määrä, mutta se oli hyväksyttävää varsinkin, kun kuljetukset maksettiin kurssin varoista.

Kalkun varikolla varikon esimies Anssi Kumpulainen toivotti meidät tervetulleeksi ja selosti varikon historiaa ja nykyistä toimintaa. Tämän jälkeen jakaannuttiin neljään ryhmään, jotka kiersivät vuoron perään meille esitellyt kohteet. Näimme ja saimme selostuksen varaosavarastoinnista ja – toimituksista, ajoneuvokaluston perus-kunnostuksesta ja siihen liittyvästä diesellaitteiden huollosta. Välirastiksi oli paikalle tilattu sotilaskotiauto, josta saatiin munkkikahvit ja katseltiin  vieressä olevan pienen asemuseon esineistöä. Luolavarastoihin ei näin suurella joukolla ollut mahdollista mennä. Ohimennen näimme juuri varikolle tulevia uusia, Etelä-Afrikassa valmistettuja, panssaroituja maastoautoja, jotka hiekanvärisinä ovat ilmeisesti tarkoitettuja rauhanturvaoperaatioiden käyttöön. Lopuksi henkilöstö toivotti kaikki asiasta kiinnostuneet tervetulleeksi lokakuun alussa pidettävään huutokauppaan, jossa myydään käytöstä poistettua kalustoa. Bussi tuli jälleen tilauksen mukaisesti ja kuljetti joukkomme Hotelli Rosendahliin. Pikaisen majoittumisen jälkeen lähti kolmen hengen partio laskemaan seppeleen Kalevankankaan sankarihauta-alueen muistopatsaalle.

 
 
Huoltohalli Kalkussa   Sotilaskoti aivan meitä varten Kalkussa
 

Tällä välin oli muu joukko jo kokoontunut kurssikokousta varten, joka kustannussyistä oli päätetty pitää samassa tilassa, missä tulisi nautittavaksi illallinen. Tästä syystä tila ei ollut aivan luentosaliluokkaa. Kurssitoimikunnan puheenjohtajan avattua kokouksen ja selostettua syyt tällaisen ylimääräisen kokouksen pitämiseen, valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Martti Huhtamäki.

 

Kurssikokous päätettiin pitää, koska ryhmä kurssiveljiä oli esittänyt seuraavan aloitteen:  "Kurssin toimintaan (mm. matkat) ovat oikeutettuja osallistumaan ainoastaan Reserviupseerikoulun kurssin 102 suorittaneet upseerit". Pertti Pukkila perusteli taustoja, miksi tällainen aloite oli tehty. Kurssitoimikunnan puheenjohtaja Jussi Pietilä puolestaan puolusti kurssitoimikunnan valitsemaa linjaa. Vieraiden kutsuminen tilaisuuksiimme on Jussiin mukaan täysin kurssitoimikunnan asia, josta on turha edes keskustella. Seurasi värikäs ja tasoltaan vaihteleva keskustelu, jonka päätteeksi suoritettiin äänestys kättä nostamalla. Läsnä olleista 63 kannatti toiminnan jatkamista kurssitoimikunnan valitsemalla linjalla.  Kätensä jätti nostamatta 17, mikä on tulkittava kannanotoksi, että ei järjestetä enää avec-matkoja, eikä sallita vieraiden kutsumista tilaisuuksiimme.

 
 
Pentti Mälkki kurssikokouksessa   Seppo Kähkönen ja Markku Huostila illallispöydässä
 

Perjantai 31.8.

Aamiaisen ja huoneiden luovutuksen jälkeen lähdimme jälleen bussilla Pirkkalan lentokentän alueelle tutustumaan siellä toimivaan Satakunnan lennostoon. Meidät toivotti tervetulleeksi esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Kari Partinen. Hän selosti meille Ilmavoimien ja Lennoston syntyhistoriaa, nykytilaa ja edessä olevia, puolustusvoimauudistuksesta aiheutuvia muutoksia. Kysymyksiä olisi jälleen ollut paljon enemmän kuin mihin aikataulu antoi mahdollisuuden. Kapteeni Pasi Luoma-aho selosti toimintaa Hornet-lentäjän näkökulmasta ja kysymyksillä venytettiin lounaalle lähtöä lähes puoli tuntia. Lounaan jälkeen kävelimme jonkin matkaa konehallille, missä luutnantti Joensuun opastuksella näimme Hornetin ja saimme selostuksen lentäjän varustuksesta. Aikataulua oli jo edellisissä selostuksissa venytetty kysymyksillä niin paljon, että tämä kohde jouduttiin jättämään aika pikaisesti ehtiäksemme Tampereen asemalle lähtöaikataulujen vaatimusten mukaan.

 
Evl Kari Partinen ja Heikki Raikamon selkä    Vas. Jussi Pietilä, Martti Huhtamäki ja Aarne Jutila
 

Matka oli kokonaisuutena hyvin onnistunut. Kaikissa käyntikohteissa tuntui vallitsevan hyvä henki ja varmuus vastuulla olevien asioiden osaamisesta sekä ”tekemisen meininki”.  Eräs kurssiveli ilmaisi sen sanoilla: ”Olen saanut sen käsityksen, että asiat ovat hyvissä käsissä”.  Myös kurssikokous oli onnistunut. Käsiteltävästä asiasta käytettiin runsaasti puheenvuoroja eikä erilaisia mielipiteitä pyritty peittelemään. Käyty keskustelu johti lopputulokseen, joka velvoittaa pyrkimään tulevassa toiminnassa siihen, että ikävuosien lisääntymisestä huolimatta mahdollisimman suuri osa jäsenistöstä voisi osallistua kurssin tilaisuuksiin myös tulevina vuosina. Paluumatkan aikana tultiin alustavasti siihen tulokseen, että vuoden kuluttua tehdään vastaavanlainen matka Panssariprikaatiin. Näin saadaan kaikkia puolustushaaroja koskeva tietämyksemme päivitettyä tämän päivän tasolle.
                                                                                                   
                                                                                                                -Jussi Pietilä-
                                                                                                          
Foto: Ilkka Snellman