RUK 102

Kurssitoimikunta


RUK 102

RUK 102 KOKOONTUMISIA

TULEVA TOIMINTA

MATKAT


TIEDOTUKSIA

KURSSITOIMIKUNTA

MAANPUOLUSTUS

 
Kurssitoimikunnan toimintakausi

Nykyinen kurssitoimikunta aloitti tässä kokoonpanossa toimintansa 2010 eli se on nyt 2016 toiminut kaksi kautta, kun toimintakaudeksi on päätetty 3 vuotta. Tallinnan risteilyllä 3.10.2016 pidetyssä kurssikokouksessa oli asialistalla kurssitoimikunnan valinta. Kun ei muita vaihtoehtoja ollut tarjolla, valittiin nykyinen kurssitoimikunta uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.
Reserviupseerikurssi 102:n kurssitoimikunnan toiminta-ajatus on seuraava:
–   vahvistaa ja ylläpitää Kurssimme jo nyt ainutlaatuisen hyväksi koettua ja
     ulkopuolistenkin tunnustamaa yhteishenkeä
–   lujittaa kurssiveljien maanpuolustustahtoa 
–   laajentaa sekä ajanmukaistaa tietojamme Suomen maanpuolustuskysymyksissä
 
Kurssitoimikunta järjestää tavoitteiden saavuttamiseksi kurssikokouksen hyväksymien suuntaviivojen mukaisesti
–   tutustumismatkoja Suomen sotahistorian merkittäville taistelupaikoille,
–   Suomen puolustusvoimien organisaation ja toiminnan esittelytilaisuuksia sekä
–   muita toiminta-ajatusta toteuttavia kurssitapaamisia.
 

Vuosikokous pidettiin 29.8.2013 pidettiin kurssikokous. Vanha kurssitoimikunta valittiin seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi :

Tehtävä Nimi Toimenkuva
Puheenjohtaja
jussi.pietila@elisanet.fi
Jussi Pietilä (KT) Toiminnan suunnittelu ja toteutus sekä kokouspöytäkirjat ja tiedotteet

Varapuheenjohtaja
aarne.jutila@extraplan.fi

Aarne Jutila (1.K)

Yhteiskuntasuhteet

Taloudenhoitaja
taisto.siivonen@fsdt.fi

Taisto Siivonen (KT)

Talouden hoito ja kirjanpito

Jäsensihteeri ja tiedoitus
matti.kataja@iki.fi

Matti Kataja (VK)

Jäsenrekisterin ja osoitteiston ylläpito sekä tiedotus (e-mail ja postitukset)

Toimintasihteeri
pleivo@nic.fi

Pertti Leivo (KRH)

Matkat ja tapahtumat
Webmaster
tapanikon@hotmail.com
Tapani Konttinen (KT)
Kotisivujen ylläpito ja kehittäminen sekä tiedottaminen netin kautta 
© RUK 102
 

Toiminnan tarkastaja:
Markku Huostila

Kurssitoimikunnan kokous
2.8.2016 Tuusulan Rusutjärvellä; toimikunta kokonaisuudessaan oli läsnä. Puheenjohtajana ja kirjurina toimi Jussi Pietilä:
 1.  Viime toukokuulle suunniteltuun Kaakkois-Suomen matkaan ilmoittautui niin vähän  osallistujia, että matkaa ei voitu toteuttaa. Ennakoitua pienempään kiinnostukseen matkaa kohtaan oli ilmeisesti syynä matkan siirtyminen myöhemmäksi sekä matkaohjelman muuttuminen.

  2.   Taisto ja Pertti esittelivät vuonna 2010 tehdyn mahdollisia matkakohteita koskeneen kyselytutkimuksen tulokset ja toivat esille, että toivotuista matkoista on jäänyt toteuttamatta vain Ranska, Santahamina ja Riihimäki. Näiden kohteiden suhteen ei enää ryhdytä toimenpiteisiin. Kyselyn vastaukset Taisto saa hävittää, mutta säilyttää yhteenvedon.

   3.  Keskusteltiin Lappiin länsirajalle alustavasti suunnitellusta matkasta ja todettiin  yksimielisesti kyseisen hankkeen vaativan lähtöpisteeksi Kemin ja siitä bussilla  ajoa yli 450 kilometriä molempiin suuntiin. Osanottajamäärä tulisi jäämään  varsin pieneksi matkan vaikeudesta johtuen. Päätettiin, että matkan suunnittelua ei jatketa.

  4.     Berliinin matka on ollut niin paljon esillä, että päätettiin pyytää VL-matkoilta  alustava ehdotus matkan mahdollisesta ajankohdasta alkavana syksynä, matkaohjelmasta  ja minimiosallistujamäärästä.

  5.     Keskusteltiin seuraavina vuosina mahdollisina pidettävistä kurssitapaamisista.  Esitelmäkokoukset Helsingin Suomalaisella Klubilla ja Tallinnan laivalla ovat    todennäköisesti sellaisia, joihin kurssin jäsenten on helpointa osallistua.  Mahdollisia lyhyitä matkoja olisi ehkä mahdollista tehdä Gotlantiin, jolloin  asia-aiheena olisi Itämeren alueen turvallisuuspoliittisen tilanteen muuttuminen.  Tästä aiheesta tulisi saada asiantuntijapuheenvuoro Ruotsista.  Selvitetään miten Gotlantiin ensi keväänä olisi helpointa matkustaa ja mistä olisi saatavissa sopiva asiantuntija puhumaan Itämeren tilanteesta.  Länsi-Viro voisi olla myös hyvä kohde parin yön matkalle. Mahdollista olisi myös  yhdistää siihen kulttuuritapahtumana Saarenmaan oopperaviikon joku esitys.      Ko. viikko on 19 -28.7. Tällöin matkan tulisi olla avec- matka ja ne osallistuvat   joille tällainen matka sopii. ”Kurssimatkana” sitä ei aikaisemman päätöksen mukaan       voida markkinoida. Alustava kysely voidaan tehdä VL-matkoille.

   Kuluvan vuoden marraskuussa voidaan pitää HSK:lla esitelmäkokous.   Mika Aaltolaa voidaan kysyä puhumaan tuolloin mahdollisesti ajankohtaisesta   aiheesta Venäjän ja Naton suurten sotaharjoitusten jälkeen. (Tätä tilaisuutta ei toteuteta, sillä sen tilalle tuli 4.10.2017 toteutettava Tallinnan risteily.)

   Ensi keväänä voitaneen tehdä Tallinnan matka maalis-huhtikuun vaihteen tienoilla.  Esitelmöitsijäksi tarvitaan sopiva eläkeläinen, sillä toimessa olevat eivät voi käyttää  kokonaista päivää tunnin esitelmään. Aiheena kiinnostanee enemmän  ajankohtainen kuin sotahistoriallinen.

  6.     Päätettiin, että Taisto varaa Haminasta RUK:n satavuotisjuhlien ajankohdaksi  saatavissa olevat hotellihuoneet tuolloin pidettävää kurssikokousta varten.  Varattavissa oleva huonemäärä ( ? ) riittänee sille joukolle, joka lähes kolme  vuotta nykyistä iäkkäämpänä tulee osallistumaan kurssin 60-votistapahtumaan ja   RUK:n satavuotisjuhlaan.

   HUOM.  Eri yhteyksissä on tarpeen suositella kurssiveljille kaikenlaista kunnon ylläpitämiseen liittyvän toiminnan harrastamista että MAHDOLLISIMMAN MONI  OLISI MARSSIKUNNOSSA HAMINASSA 2020 KESÄKUUSSA.

Keskustelu Tallinnan risteilyllä 4.10.2017 koskien vuoden 2018 toimintaa
 • Ryhdytään toimenpiteisiin kurssimatkan järjestämiseksi 5/2018 Länsi-Viroon (Hiidenmaa, Saarenmaa ja Pärnu). Matkan kesto olisi 2-3 yötä. Sampo Ahto toimisi oppaana.
 • Otetaan tavoitteeksi järjestää 1-2 esitelmätilaisuutta, jolloin paikkana olisi HSK tai Tallinnan laiva. Aiheina olisi tavalliseen tapaan joko sotahistoria tai päivänpoliittinen tilanne.
 • Ehdolla olleet Berliinin ja Gotlannin matkat eivät toistaiseksi aiheuta toimenpiteitä. Berliinin matkasta saatiin VL:ltä tarjous, mutta se ei se sisällöltään ja hinnaltaan tyydyttänyt.
-webmaster-