RUK 102

Kurssitoimikunta


RUK 102

RUK 102 KOKOONTUMISIA

TULEVA TOIMINTA

MATKAT


TIEDOTUKSIA

KURSSITOIMIKUNTA

MAANPUOLUSTUS

 
Kurssitoimikunnan toimintakausi

Nykyinen kurssitoimikunta aloitti tässä kokoonpanossa toimintansa 2010 eli se on nyt 2016 toiminut kaksi kautta, kun toimintakaudeksi on päätetty 3 vuotta. Tallinnan risteilyllä 3.10.2016 pidetyssä kurssikokouksessa oli asialistalla kurssitoimikunnan valinta. Kun ei muita vaihtoehtoja ollut tarjolla, valittiin nykyinen kurssitoimikunta uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.
Reserviupseerikurssi 102:n kurssitoimikunnan toiminta-ajatus on seuraava:
–   vahvistaa ja ylläpitää Kurssimme jo nyt ainutlaatuisen hyväksi koettua ja
     ulkopuolistenkin tunnustamaa yhteishenkeä
–   lujittaa kurssiveljien maanpuolustustahtoa 
–   laajentaa sekä ajanmukaistaa tietojamme Suomen maanpuolustuskysymyksissä
 
Kurssitoimikunta järjestää tavoitteiden saavuttamiseksi kurssikokouksen hyväksymien suuntaviivojen mukaisesti
–   tutustumismatkoja Suomen sotahistorian merkittäville taistelupaikoille,
–   Suomen puolustusvoimien organisaation ja toiminnan esittelytilaisuuksia sekä
–   muita toiminta-ajatusta toteuttavia kurssitapaamisia.
 

Vuosikokous pidettiin 29.8.2013 pidettiin kurssikokous. Vanha kurssitoimikunta valittiin seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi :

Tehtävä Nimi Toimenkuva
Puheenjohtaja
jussi.pietila@elisanet.fi
Jussi Pietilä (KT) Toiminnan suunnittelu ja toteutus sekä kokouspöytäkirjat ja tiedotteet

Varapuheenjohtaja
aarne.jutila@extraplan.fi

Aarne Jutila (1.K)

Yhteiskuntasuhteet

Taloudenhoitaja
taisto.siivonen@fsdt.fi

Taisto Siivonen (KT)

Talouden hoito ja kirjanpito

Jäsensihteeri ja tiedoitus
matti.kataja@iki.fi

Matti Kataja (VK)

Jäsenrekisterin ja osoitteiston ylläpito sekä tiedotus (e-mail ja postitukset)

Toimintasihteeri
pleivo@nic.fi

Pertti Leivo (KRH)

Matkat ja tapahtumat
Webmaster
tapanikon@hotmail.com
Tapani Konttinen (KT)
Kotisivujen ylläpito ja kehittäminen sekä tiedottaminen netin kautta 
© RUK 102
 

Toiminnan tarkastaja:
Markku Huostila

 

KOKOUSMUISTIO 21.2.2018
PAIKKA: Helsingin Suomalainen Klubi
LÄSNÄ:   Aarne Jutila, Matti Kataja, tapani Konttinen, Pertti Leivo, Jussi Pietilä (pj), Taisto Siivonen eli toimikunta oli täysilukuinen. Pöytäkirjan laati Jussi Pietilä.

1.            Taisto Siivonen ja Matti Kataja selostivat kurssin edellisen vuoden tilinpäätöksen, joka oli 214,87 euroa tappiollinen. Tilikauden lopussa kurssin  rahavarat olivat 6787,61 euroa.

2.         Pertti Leivo ja Jussi Pietilä selostivat Sampo Ahton kassa käymäänsä neuvottelua Sampon johdolla mahdollisesti kuluvan vuoden aikana tehtävästä kurssimatkasta Viron saarille. Keskustelun perusteella VL-matkat oli tehnyt kurssille tarjouksen  toteuttaa matka 29.8. – 1.9.2018 siten, että osallistujien  enimmäismäärä on 50 eli yksi täysi bussi.Tällöin matkan hinta olisi 543 euroa, mitä toimikunta piti kohtuullisena. Päätettiin hyväksyä tarjous niin, että tiedote matkasta lähetetään jo kevättalven aikana osanottohalukkuuden selville saamiseksi.

3.         Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää kuluvan kevättalven aikana esitelmäkokous Helsingin Suomalaisella Klubilla. Koska päätetty matka tapahtuu vasta elo/syyskuun vaihteessa, pidettiin tarpeellisena saada            kevätkaudelle esitelmäkokous kunhan aihe ja esitelmöitsijä on riittävän  ”kiinnostava” hyvän osanoton varmistamiseksi. Aarne Jutilan ehdotuksen perusteella puheenjohtaja soitti eläkkeellä olevalle suurlähettiläs Hannu Himaselle, joka lupautui pitämään esitelmän aiheenaan  ”Suomi – Venäjä ja Euroopan turvallisuus” edellyttäen, että klubin ja hänen aikataulunsa saadaan sopimaan yhteen. Klubin toimihenkilön kanssa selvitettiin mahdollinen päivä olisi maanantai 9.4. ja päätettiin vara tilat ja pyytää klubilta tarjous hyväksi todetun käytännön mukaisesti. Tarjous saatiin 23.2. ja varaus vahvistettiin sekä Klubille että suurlähettiläs Himaselle. Klubin tarjous edellyttää 70 hengen osallistumista.

4.       Keskusteltiin RUK:n satavuotisjuhlasta, joka on kesäkuussa 2020. Taisto Siivonen on varannut alustavasti yöpymismahdollisuuden 81 hengelle ja kurssikokousta varten on saatavissa sopiva sali. Tästä aiheesta voidaan käydä keskustelu 9.4. pidettävän esitelmäkokouksen yhteydessä ja muistutettava kurssiveljiä ”marssikunnon” ylläpitämisestä 100-vuotisparaatia varten.

5.            Päätettiin ottaa tulevassa kurssitapaamisessa esille myös kysymys  mahdollisesta esitelmäkokouksesta kuluvan vuoden marraskuussa, jolloin aiheena voisi olla joko silloin ajankohtainen aihe tai vapaussotaan liittyvä,         josta Sampo Ahtolla on valmiina hyvä esitelmä.

-webmaster-